Kebnekaise

Home
Mårma-Vistas
Vistas-Sälka
Sälka-Sitasjaure
Tjäktja-Singi
Singi-Nikkaloukta
Tarfaladalen

Kebnekaiseområdet är nog ett av Sveriges populäraste vandringsområden eftersom det sedan lång tid är väl utbyggt. De flesta vandrar igenom området på Kungsleden. Dock missar man då hela kontentan eftersom man  rör sig i den västliga periferien av själva högfjälls området. Men nere vid Goubirvaggis mynning och Kouperjåkkas vindskydd har man en praktfull utsikt mot Kebnekaise och Rabots glaciär.

Inifrån Tsutsavaggi om man följer Nordkalottleden har man också en magnifik utsikt mot Kebnekaise med Rabots glaciär och Drakryggen i fonden. Nordkalottleden är det senaste tillskottet ibland lederna i området. Tyvärr är den väldigt dåligt rösad genom just Tsutsavaggi för att vara tillgänglig för en större mängd vandrare än de väldigt vana.

Mårmamassivet är egentligen en egen värld, men eftersom det tillhör ett av Sveriges minst besökta områden kan man utan större protester hänföra det till Kebnekaise. En annan orsak är att då Mårmamassivet besöks av vandrare görs det av samma vandrare som vanligtvis rör sig i Kebnekaise.

Bäst utbyte av både Kebnekaise- och Mårmamassiven får man om man törs slita sig från de tillhandhållna större rösade lederna, och söker sig fram på de andra mindre lederna som även de för det mesta också är rösade, men ofta är lite svårare då de inte har broar i samma utsträckning som t.ex. Kungsleden.

Delvis orösad led med svåra vad.

bulletAbisko - Mårma
bulletOrösad led genom Lapporten sedan rösad men mycket svår led från Bessesvaggi fram till Mårmastugan.
bulletMårma - Vistas
bulletDen rösade mindre men svåra leden från Mårmastugan över Mårmapasset och Vassanjunnji till Vistasstugorna.
bulletVistas - Nallo - Sälka
bulletDen rösade mindre leden genom Stourreiddavaggi.
bulletSälka - Hukejaure - Sitasjaure
bulletNordkalottleden genom Tsutsavaggi från bron söder om Sälka fram till Hukejaurestugan. Sedan vidare förbi Lihtti och Aina till Sitasjaure.
 

Väl rösad led med broar och lätta vad.

bulletTjäktja - Singi
bulletKungsleden genom Tjäktjapasset och Tjäktjavaggi.
bulletSingi - Kebnekaise -
bulletAnslutningsleden mellan Singistugorna genom Ladtjovaggi via Kebnekaise fjällstation till byn Nikkaluokta vid vägens slut i dalmyningarna på Vistasvaggi och Ladtjovaggi vid Paittasjärvis västände.
bulletKebnekaise - Tarfala
bulletLeden från Kebnekaise fjällstation upp igenom isöknen Tarfalavaggi.
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-17