Sälka-Sitasjaure
Start Mårma-Vistas Vistas-Sälka Sälka-Sitasjaure Tjäktja-Singi Singi-Nikkaloukta Tarfaladalen

Home
Etapp 1
Etapp 2

Sälka - Sitasjaure

Mellan Sälkastugorna och Sitasjaure kan man ta sig flera vägar. Hur svårt man vill göra det för sig själv bestämmer man själv. Det enklaste alternativet är naturligtvis att följa den delvis orösade Nordkalottleden genom Tsutsavaggi.

Sälka - Sitasjaure genom Tsutsavaggi.

bulletSälkastugorna - Hukejaurestugan
bulletHukejaurestugan - Sitasjaure
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-17