Tjäktja-Singi
Start Mårma-Vistas Vistas-Sälka Sälka-Sitasjaure Tjäktja-Singi Singi-Nikkaloukta Tarfaladalen

Home
Etapp 1
Etapp2

Kungsleden Tjäktjastugan - Tjäktjapasset - Sälkastugorna - Singistugorna.

Mellan Tjäktjastugan och Singistugorna är det bara att gå så fort och så mycket man orkar. Att man får gå fort varje dagsetapp visar sig snart. Om man sölar och kommer fram sent på eftermiddagen blir man kanske utan sovplats i stugorna. Detta är en hårt trafikerad vandringsled och man riskerar sällan att på dagtid få gå där ensam .

Att kravla upp i Tjäktjapasset kräver lite extra eftersom sista biten är brant, men å andra sidan kan man ta igen sig med en fika där, eftersom det står ett vindskydd i själva passet. Till vindskyddet hör även ett dass om man tagit i för hårt i sista backen. Vill man inte fika eller göra något annat i passet än att kuta vidare mot Sälkastugorna missar man utsikten över de två dalgångarna Alisvaggi och Tjäktjavaggi.

Kungsleden följer vattendragen i de bägge dalgångarna Alisvaggi och Tjäktjavaggi och är spångad där det är surt eller ovanligt stenigt i marken. Man har även byggt broar eller spänger över alla vattendrag utom hur otroligt det än låter Gaskkasjohka.

Det finns två vindskydd förutom stugorna i Tjäktja, Sälka och Singi. Ett vindskydd som tidigare nämnts i Tjäktjapasset och vid Kouperjåkka. Bägge vindskydden håller med servicen dass och soprum. Till nöds kan man säkert tränga in sig 6-8 personer i dem och eventuellt övernatta där i händelse av oväder eller överdriven myggplåga.

Delsträckor

bulletEtapp 1 Tjäktjastugan - Sälkastugorna
bulletEtapp 2 Sälkastugorna - Singistugorna
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-17