Vistas-Sälka
Start Mårma-Vistas Vistas-Sälka Sälka-Sitasjaure Tjäktja-Singi Singi-Nikkaloukta Tarfaladalen

Home
Etapp 1
Etapp 2

Den orösade (men i verkligheten rösade) leden genom Stour Reaiddavaggi mellan Vistasstugorna och Sälkastugorna.

Leden genom Stour Reaiddavaggi är på Lantmäteriets karta BD6 Abisko - Kebnekaise - Narvik markerad som en orösad led. Vilket som mycket annat från den från den firman är totalt fel. Leden är mycket väl rösad och stigen tydlig, ja till och med tydligare och bättre rösad än vad Nordkalottleden är mellan Sälkastugorna och Hukejaurestugan, som man på samma karta anger som en rösad led. Kanske man förlitar sig för mycket på lösa rykten och sattelitbilder än sina egna fältarbetande kartografer.

Hur som helst med kartan, leden börjar direkt vid bron nedanför Vistasstugorna och passerar in i Stour Reaiddavaggi alldeles under Seitaktornen, vilka pekar rätt upp i skyn ovanför huvudet. Därefter är leden nästan spikrak i den djupt nedgrävda dalgången. Man känner under vandringen att det går uppför hela tiden fram till och förbi Nallostugan.

Från det att man lämnat Vistasstugorna till man kommer fram till berget Nallo har man dess karaktäristiska profil Nålen framför sig. Då man slutligen kommit upp till den stora sjön Reaiddajavrri planar marken ut och man har kommit ut i en stenöken omgiven av många karaktäristiska toppar.

På sträckan finns några vad som kan ställa till problem om man inte är försiktig eller bara har otur.

Nallujohka nedanför Nålen ligger i en svämkägla som kan liknas vid en ovanligt hög stenkista full med dåligt förankrade stenar.

Nästa vad är över själva Stour Reaiddajohka invid Nallostugan där man rekomenderas följa markeringarna runt svämkäglan till ett ställe väster om stugan.

Mellan Nallostugan och Reaiddajavrri kommer några jåkkar uppifrån Tjeaktjatjoahkka, där speciellt två är värda att hålla ett speciellt öga på. Dels den jåkk som kommer från glaciären och dels den som kommer från den högt belägna sjön. Bägge dessa jåkkar är förrädiska på så vis att det alltid ligger dåliga snöbryggor, som kan brista, över dem.

Alldeles innan Reaiddajavrri skall en svämkägla vadas där flera jåkkar från olika håll möts. Vaden över de olika armarna är väl markerade med stenrösen, men regnar det eller smälter mycket snö eller is ovanför kan det bli en rysare.

Mellan bergen Vaktposten och Tjäktjahjälmen får man gå i vatten under nästan en kilometer, eftersom man passerar över jåkken från Reaiddaglaciärens svämkägla. Vattensamlingen är inte inritad på kartan, men finns där likafullt.

Leden genom Stour Reaiddavaggi kan delas in i två etapper.

Delsträckor

bulletEtapp 1 Vistasstugorna - Nallostugan 10 km
bulletEtapp 2 Nallostugan - Vistasstugorna 10 km
 

Copyright © Trekkingpath.com 2014-05-17